ໃນ​ວັນທີ 6-7 ພະ​ຈິກ 2018,  ຄະນະຜູ້ແທນ ໜ່ວຍງານວິຊາການ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ  ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຈະສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນໍ້າ ປາກລາຍ ທີ່ ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ເທ ນະວຸດ (Te Navuth), ສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ສໍາລັບ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະທານ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ປີ 2018 ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດ ສະມາຊິກ ຄມສ ແລະ ພະນັກງານ ກອງເລຂາ ຄມສ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ປະມານ 70 ກວ່າຄົນ.

 

     ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ນໍາພາໂດຍທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມຊ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກົມ ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ ທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມ ທາງນໍ້າ, ກົມ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ກົມ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ປາກລາຍ ແລະ ຕາງໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງປາກລາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

     ການລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ທາງຜ່ານເຮືອ, ທາງຜ່ານປາ, ສະຖານນີວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສະພາບພື້ນທີ່ ບໍລິເວນທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ຕະຫຼອດຮອດສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລຽບຕາມສອງຝາກຝັ່ງ ຂອງລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງ ບັນດາຜູ້ແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ແນວທາງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ບັນດາເອກະສານ ຂອງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນເອກະສານ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ອີກດ້ວຍ.