ໃນຕອນເຊົ້່າຂອງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນປະຈໍາປີ 2020 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ກໍາມະການພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການປະເມີນວິທີ/ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນປະຈໍາປີ 2020 ຈາກນັ້ນທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊສ ນວ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນ, ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍມີວິທີການຕີລາຄາການປະເມີນຜົນໃຫ້ສໍາເລັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງ ວຽກງານໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃສ່ໃນບົດສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຂອງພະນັກງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງດີກວ່າເກົ່າ.