ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ລະດັບຊາດ 2020 ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້: ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ກ່ອນ-ຫຼັງ ໂຄວິດ -19 ແລະ ງານວາງສະແດງ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 24 ປີ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ຍໍວັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສລະດັບຊາດ ແລະ ນັກວິຊາການ ຈາກກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງ ບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການ ວິຊາການ ປະຈໍາສົກປີ 2019-2020 ແລະ ແຜນຈຸດສຸມ ສົກປີ 2020-2021. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໃນສົກປີຮຽນ 2019-2020 ມີຫົວຂໍ້ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທັງໝົດ 91 ຫົວຂໍ້ ຄື: ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນລັດຖະບານ 36 ຫົວຂໍ້; ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນງົບປະມານວິຊາການ ຂອງຄະນະວິຊາ 23 ຫົວບົດ; ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີ ສ ເກົາຫລີ 10 ຫົວບົດ; ໄດ້ລົງວາລະສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສໍາເລັດການຕີພິມວາລະສານວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍານວນ 200 ຫົວ; ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນ ການຮ່ວມມື ເພື່ອຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ໂອກາດນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ອາວຸໂສລະດັບຊາດ ແລະ ນັກວິຊາການຈາກ ກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນ 135 ທ່ານ ໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ, ຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນຕົ້ນ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີການວາງສະແດງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.