ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລື ລະດັບລັດຖະມົນຕີ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຟື້ນຟູສຳລັບຄວາມທົນທານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 (Online Platform on Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ກັນຍາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກຊສ. ເວທີປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໂກອີຊູມິ ຊິນຈີໂລະ, ລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຈາກ ປະເທດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ນຳພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ກຊສ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນຂະບວນການຟື້ນຟູ ຈາກພະຍາດລະບາດ COVID-19 ໃນລະດັບການນໍາ ເປັນຕົ້ນ:

• ການເພີ່ມທະວີບັນດາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາ COVID-19 ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ປະໃຜໄວ້ຢູ່ຂ້າງຫຼັງ;

• ການຮັກສາສະພາບການຮ່ວມມື ໃນລະດັບສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິ ສັນຍາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (COP26-UNFCCC) ແລະ ງານສັບປະດາວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2021.

ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການປຶກສາຫາລືຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ກວມເອົາ ການປັບປຸງຮູບແບບດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍສາມຮູບແບບຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ, ເສດຖະກິດຮອບວຽນ ແລະ ການກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Panel discussion-Redesign of Socio-economic with Three Transition); ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ທັດສະນະ ກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ການດໍາເນີນການ ວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະສະພາບ COVID-19 ລະບາດ (Ministerial Roundtable: COVID-19 recovery measures and actions); ການປຶກສາຫາລືລວມ ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ (Panel Discussion-Non-State Actors Interest)

ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ໂດຍໄດ້ສັງລວມເອົາວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການດໍາເນີນ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ໂດຍສະເພາະ ການວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການປ່ອຍ ແລະ ການດູດຊຶມຊັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນສູນ ໃນປີ 2050 (Net Zero GHG Emissions by 2050) ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ.