ກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະດັບລັດຖະມົນຕີ ດ້ານມົນລະພິດໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຢິມິນສະເວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ມຽນມາ ມີບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າ ຈາກປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ໃນນາມເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ (COVID-19) ແລະ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດ ບັນຫາກ່ຽວກັບມົນລະພິດໝອກຄວັນ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ທີ່ເຂດພາກເໜືອ ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບອາກາດ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດໝອກຄວັນ ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມການເກີດໄຟປ່າ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງມົນລະພິດຂ້າມຊາຍແດນ ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນເປັນທະວີຄູນກໍ່ຕາມ ສະນັ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບກັບ ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຕ້ອງມີການປະສານງານຮ່ວມກັນ ເປັນແຕ່ໄລຍະ ເພື່ອຄົ້ນຫາແນວທາງຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເຫັນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີິປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມວິໄສທັດ ກ່ຽວກັບ ການເປັນປະຊາຄົມ ປາສະຈາກໝອກຄວັນ ພາຍໃນປີ 2020 ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນພັນທະຂອງແຜນງານການຮ່ວມມືອາຊຽນ ດ້ານການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ດ້ານໝອກຄວັນ ແລະ ສັນຍາອາຊຽນ ດ້ານມົນລະພິດໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານການຮ່ວມມືອາຊຽນ ດ້ານການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງໝອກຄວັນ ແລະ ສັນຍາອາຊຽນ ດ້ານມົນລະພິດໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ສຳລັບ2020-2025.