ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ຫໍປະຊຸມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຄວາມສຳຄັນ ໃນວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່ບັນດາ ກົມກອງ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ ແລະ ນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນນຳກັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງມີຜົນງານຄົ້ນຄວ້າ ອອກສູ່ສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະ ແຕ່ປີ 2016-2020, ເປັນຕົ້ນວຽກງານແບບຈໍາລອງ, ວຽກງານສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ແຜນທີ່, ວຽກງານ ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານ ຫ້ອງທົດລອງ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງການປະເມີນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຂອງ 4 ອ່າງຮັບນ້ຳ: ເຊບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ; ການປະເມີນພື້ນທີ່ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໂດຍການນຳໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ກໍລະນີສຶກສາ ບັນຫານໍ້າເປື້ອນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ໂລຫະໜັກ ຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ການສ້າງ ພັດທະນາ ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມວິໄຈ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ອາກາດ