ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ໃຫຍ່ ​ຄັ້ງ​ທີ I ຂອງ​ໜ່ວຍ​ພັກ​ ພະແນກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ,  ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນ​ທີ 31 ກໍ­ລະ­ກົດ 2020​ ທີ່​ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ໂດຍ​ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ ສະ­ຫາຍ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ, ຄະນະປະຈຳພັກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນຈາກບັນດາຫນ່ວຍພັກອື່ນໆ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກຢູ່ພາຍໃນຫນ່ວຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ທັງຫມົດ 23 ສະຫາຍ, ຍິງ 08 ສະຫາຍ.

      ໃນກອງປະຊຸມ ສະຫາຍ ເທວະຣັກ ພອນແກ້ວ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ,  ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການນຳພາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ໜ່ວຍພັກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອມີສະມາຊິກພັກ ທັງໝົດ 8 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ, ສໍາຮອງ 1 ສະຫາຍ.

     ໜ່ວຍພັກ ພຄສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ​ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ມາ​ເປັນ​​ແຜນການ, ແຜນ​ງານ​ ແລະ ​ໂຄງການລະອຽດຂອງ​ຕົນ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານ ​ຕາມລະບຽບ​ຫຼັກການທັງພາຍ​ໃນ ແລະ ສາກົນ ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບໝາກຜົນເປັນຢ່າງດີ. ຊຶ່ງມີຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ດັ່ງນີ້:

 • ສໍາເລັດ ການນໍາພາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 0303/ກຊສ.ກຄມ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020;
 • ສໍາເລັດ ນໍາພາພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ກອບສົນທີິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກຕົນ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ບາໂຊວ, ຣ໋ອດເຕີດໍາ, ສະຕ໋ອກໂຮມ, ມິນາມາຕະ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີສາກົນ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF), ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UN Environment), ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ແລະ ອື່ນໆ.
 • ສໍາເລັດການສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຮັບຮອງໂດຍ ກຊສ ສະບັບເລກທີ 0233/ກຊສ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020;
 • ສໍາເລັດການສ້າງສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ33/ພນ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020;
 • ສໍາເລັດ ການສ້າງຄູ່ມືສິດສອນຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ສານຕົກຄ້າງອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຍາວນານ POPs;
 • ນໍາພາຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ຮ່າງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກສານບາຫຼອດໃນກິດຈະກໍາຮ່ອນຄໍາ ແລະ ບໍ່ຄໍາຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ສໍາເລັດປີ 2020;
 • ນໍາພາຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຄື: 1) ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີພີຊີບີ; 2) ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ 3) ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະ ລາຍ; 4) ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ;
 • ນໍາພາຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງຄູ່ມືແນະນໍາດ້ານວິຊາການ: 1) ຄູ່ມືແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ພີຊີບີ; 2) ຄູ່ມືແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຄະນໍາກົມ, ກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ.
 • ເຄື່ອນໄຫວແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈຳນວນ 10 ໂຄງການ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລົງກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ. 

 

     ຈາກນັ້ນ ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ ​ໄດ້​ຜ່ານ​ບົດ​ສຳ­ຫຼວດ​ການ​ນຳ­ພາ​ຂອງ​ຄະ­ນະ​ໜ່ວຍ​ພັກຊຸດເກົ່າ ແລະ ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອົາ​ຄະນະ​ໜ່ວຍພັກ​ຊຸດ​ໃໝ່ ເຊິ່ງມີຜູ້ລົງສະຫມັກ ຈໍານວນ 3 ສະຫາຍ. ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະຖົມ​ມະ­ລຶກ ໄດ້​ເປັນ​ເອ­ກະ​ພາບ​ເລືອກ​ເອົາ:

 1. ສະຫາຍ ເທວະຣັກ ພອນແກ້ວ ເປັນເລຂາ;
 2. ສະຫາຍ ນາງ ເພັດສະໝອນ ອິນໄພຍະລາດ     ເປັນຮອງເລຂາ, ປະທານກວດກາ.

 

      ໃນ​ໂອ­ກາດ​ດັ່ງ­ກ່າວ, ສະ­ຫາຍ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ, ຄະນະປະຈຳພັກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້​ສະ­ແດງ​ຄວາມ​ຍ້ອງ­ຍໍຊົມ­ເຊີຍ​ຕໍ່​ຄະ­ນະໜ່ວຍພັກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ​ຊຸດ​ເກົ່າ ​ທີ່ໄດ້​ຊີ້​ນໍາ - ນໍາ​ພາ​ສະ­ມາຊິກ​ພັກ, ພະ­ນັກ­ງານ ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ໜ້າ­ທີ່​ການ­ເມືອງ ສາ­ມາດ​ຍາດ​ໄດ້ ­ຜົນ​ງານ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ດ້ານ ແລະ ມີ​ທິດ​ຊີ້​ນໍາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວຽກ​ງານ​ຢ່າງ​ພາ­ວະ​ວິ­ໄສ ແລະ ມີ​ຈຸດ​ສຸມ. ນອກ­ຈາກ​ນີ້, ສະ­ຫາຍ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົ່ງບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ I ໃຫ້ຄະນະພັກຮາກຖານກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນ ໜ່ວຍພັກຂອງຕົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ວຽກການນໍາພາ, ການຮ່ວມຊີວິດພັກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ກວດການໍາພາຄະນະໜ່ວຍພັກຮັບຜິດຊອບກໍໍ່ສ້າງຕໍານິ ສົ່ງຂ່າວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ພ້ອມທັງໄດ້ເນັ້ນ ໃສ່ວຽກງານການຂະຫຍາຍພັກໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕາມມາດຖານ.