ກອງ​ປະ­ຊຸມສະມາຊິກພັກ ​ໜ່ວຍ​ພັກ​ ພະແນກບັນຊີ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມທີ່ດິນ, ໂດຍ​ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ ຈາກບັນດາຫນ່ວຍພັກອື່ນໆ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກຢູ່ພາຍໃນຫນ່ວຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ທັງຫມົດ 18 ສະຫາຍ, ຍິງ 6 ສະຫາຍ.

     ໃນກອງປະຊຸມ ສະຫາຍ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ເລຂາໜ່ວຍ​ພັກ​ ພະແນກບັນຊີ, ກຜງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ, ສະມາຊິກພັກພາຍໃນໜ່ວຍພັກ ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

  • ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງລະບົບບັນຊີ, ງົບປະມານລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ການປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນ ໃຫ້ຄະນະອົງການກວດສອບ, ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ມາດຳເນີນການກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ກວດກາສູນໂມງ ແລະ ສະຫຼຸບຂາດໂຕ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ທັນກັບກຳນົດເວລາ;
  • ໄດ້ນຳພາ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
  • ນຳພາ-ຊີ້ນຳການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ ບັນຊີງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ບັນຊີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງໜ່ວຍພັກແລະ ພະນັກງານຢູ່ບັນດາກົມ, ກອງພາຍໃນ ກຊສ ລວມທັງລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ໄດ້ 8 ແຂວງ ໃນການບັນທຶກບັນຊີເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີປະຈໍາວັນ;
  • ນຳພາ-ຊີ້ນຳໃນການສະຫຼຸບບັນຊີຊັບສິນໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານປະຈຳປີ;
  • ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ກ້າວໄປສູ່ ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງລະບົບ ໂດຍໄດ້ປັບ​ປຸງລະ​ບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຄູ່​ມືຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ (7 ເຫຼັ​ມ)​, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ໂປ​ຣ​ແກມ​ບັນ​ຊີ​ ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງລະບົບ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປັບປຸງກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງຈາກ 4 ພະ​ແນກ ໃຫ້​ເປັນ 3 ພະ​ແນກ, ປະກອບ​ພະ​ນັກ​ງ​ານ​ໄດ້ຕາມຕຳແໜ່ງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີການ​ປະ​ເມີນ​ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ປະຈຳປີ;
  • ຍົກຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມ 8 ດັດ​ຊະ​ນີໝາຍ (ບໍ​ລິ​ຫານ, ວິ​ໄສ​ທັດ​, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ການ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ, ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ, ການ​ສື່​ສານ, ຈັດ​ຊື້​ຈັດ​ຈ້າງ ແລະ ການ​ເງິນ) ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ 67% ຕາມຄາດໝາຍ;
  • ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ 60% ຂອງ​ຈຳ​ນວນພະ​ນັກ​ງານທັງໝົດ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ຈຳນວນ 10 ຫຼັກ​ສູດ;
  • ໃນ​ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ສາມາດລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  • ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບຂະແໜງການ ຂອງພາກລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສາມາດດຶງດູດທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ ກປສ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມ​ທັງ​ສ້າງ​ສາຍສຳພັນ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: WB, ADB UNDP, GIZ, UNEP, GEF, GCF ) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ;
  • ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວ​ກັບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ ໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວາ​ລະ​ສານ​ປະ​ຈຳ 6 ເດືອນ, ວາ​ລະ​ສານ​ປະ​ຈຳ​ປິ, ອອກ​ບົດ​ຂ່າວ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ, ວິ​ທະ​ຍຸ, ໂທ​ລະ​ພາບ ແລະ ສື່​ອອນ​ລາຍຕ່າງໆ.

     ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ສະຫາຍ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງໜ່ວຍພັກ ທີ່ຍາດມາໄດ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຜົນງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ ການລະດົມທຶນຮອນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສະຫາຍ ຍັງສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ, ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ຕັກເຕືອນ ຕໍ່ໜ່ວຍພັກພະແນກບັນຊີ ເພື່ອເປັນເຂັມທິດເຍືອງທາງ ແລະ ເປັນການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຊີ້ນໍາ-ນຳພາຂອງພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍພັກ ພະແນກບັນຊີ ມີພື້ນຖານການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ສະມາຊິກພັກ ພະນັກງານ ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳເລັດດ້ວຍດີ.