ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ທີ່ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີການສອບເສັງ ຄັດເລືອກ ເອົາລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2020, ໂດຍໃຫ້ກຽດ ກ່າວເປີດພິທີ ຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ, ຮອງ ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄະນະຄວບຄຸມການສອບເສັງ ຈາກ ຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງພ້ອມທັງນັກສອບເສັງ ພາຍໃນກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 113 ຄົນ.
 
ໃນປີນີ້ ການແບ່ງປັນລັດຖະກອນ ສຳລັບ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນມີ 21 ທຶນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການແບ່ງປັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຮັບຮອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມອບແຕ່ລະພາກສ່ວນ ນັ້ນເປີດການສອບເສັງ ຄັດເລືອກ ເອົາລັດຖະກອນ, ເພາະກ່ອນທີ່ຈະເອົາເຂົ້າເປັນ ພະນັກງານ ລັດຖະ ກອນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ.
 
ທ່ານ ຈັນສຸກ ມຸກດາວັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານ ກົດ ລະບຽບໃນການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ປະ ຈຳປີ 2020 ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍ ກຳນົດຫຼັກການ, ວິທີການ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ ແລະ ຂໍ້ ຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະບວນການສອບເສັງ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ, ສະເໝີພາບ ສາມາດກວດກາໄດ້ ແລະ ທັນເວລາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ຄວາມຍຸດຕິ ທຳໃຫ້ແກ່ນັກສອບເສັງ ບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.
 
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໃຫ້ນັກສອບເສັງ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈ ຕໍ່ການສອບເສັງ ເພາະວ່າ ການສອບ ເສັງໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ ແມ່ນ ອາສາສະໝັກ ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນກົມກອງທີ່ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ, ດັ່ງນັ້ນທາງກະຊວງ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເຊັ່ນ ນັກສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ເຂົ້າໃນ ການ ສອບເສັງ ຍ້ອນວ່າອາສາສະໝັກ ແມ່ນໄດ້ ຜ່ານບັນດາ, ກົມ, ກອງ, ສ່ວນການສອບເສັງ ແມ່ນຈະໄດ້ເອົາຄະແນນສອບເສັງມາບວກກັບ ການປະເມີນການຕີລາຄາຂອງບັນດາ ກົມ, ກອງ ທີ່ສະເໜີມາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທາງຄະນະ ຮັບ ຜິດຊອບກໍ່ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຄັກແນ່.