ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 21 – 29 ກຸມພາ 2020, ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ກໍາມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນ, ຮອງຫົວຫນ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ The Australian Government’s Special Visits Program (SVP).

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອ່າງຮັບນໍ້າ, ການຈ່າຍຄ່າບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສົ່ງເສີມຍົກສູງບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການກໍານົດມາດຕະການຮັບມື ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼັງການປິດບໍ່ແຮ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ ມີການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກຳ, ນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ໃນການປະເມີນຄືນ ການຮ່ວມມື ໄລຍະຜ່ານມາ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳນົດທິດທາງການຮ່ວມມືກັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.