ໃນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2020 ຫນ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງໜ່ວຍພັກ ຂອງຕົນຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນພວມສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ X ແລະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ຂອງອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ໂດຍການເປັນ ປະທານ ຂອງ ສະຫາຍ ຂັນມະນີ ຂຸນພົນ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ສົມມາດ ພົລເສນາ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຫາຍ ນາງ ອຸທອນ ເພັດຫຼວງສີ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ມີບັນດາເລຂາໜ່ວຍພັກ ແລະ ຕາງໜ້າສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ອ້ອມຂ້າງ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 40 ສະຫາຍ, ຍິງ 13 ສະຫາຍ.

ສະຫາຍ ຂັນມະນີ ຂຸນພົນ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ໜ່ວຍພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານຄື:

- ໄດ້ສຳເລັດໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

- ໄດ້ສຳເລັດການພິມປຶ້ມກົດໝາຍຈຳນວນ 10,000 ຫົວ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃນ 3 ພາກ ແລະ ໃນຂັ້ນສູນກາງ;

- ໄດ້ເຮັດການພະຍາກອນອາກາດ, ອຸຕຸການບິນ ແລະ ລະດັບນໍ້າ ເປັນປົກກະຕິ ຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ຮັບການລາຍງານສະພາບອາກາດ, ລະດັບນໍ້າປະຈຳວັນ ຈາກສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ຈຸດວັດແທກລະດັບນໍ້າ ສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງການ.

- ໄດ້ສຳເລັດໃນການສ້າງແບບຈຳລອງ ດ້ານພະຍາກອນ ອຸຕຸກະເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

- ສຳເລັດການສ້າງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຮ່ວມກັບກົມນິຕິກຳ;

- ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຫ້ອງຖ່າຍທຳ ລາຍການພະຍາກອນອາກາດ ປະຈຳວັນ ພ້ອມທັງສົ່ງອອກ ຜ່ານສື່ອອນລາຍ ແລະ ສະຖານີ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນລາຍການຂ່າວທຸກໆມື້.

- ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຮັບ-ສົ່ງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບໄພພິບັດດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

- ສຳເລັດໃນການສ້າງສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ, ສະຖານີວັດແທກລະດັບນໍ້າ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນ ຢູ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 26 ສະຖານີ ແລະ ໃນນັ້ນມີ 2 ສະຖານີວັດແທກລະດັບນໍ້າ ເປັນແບບອອນລາຍ ພ້ອມສາມາດເບິ່ງເຫັນຮູບພາບ ຢູ່ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

- ສຳເລັດການເຊື່ອມສານຫຼັກສູດພາກວິຊາອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຮ່ວມກັບຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເປັນອາຈານສອນ ຢູ່ພາກວິຊາດັ່ງກ່າວ;

- ການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ເປົ້າໝາຍ 52 ສະຖານີ) ໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນສຳເລັດ 38 ສະຖານີ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ທີ່ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການປັບປຸງສະຖານີແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 73% ແລະ ການປັບປຸງສະຖານີອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ 39 ສະຖານີ ເຊິ່ງປະຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 48 ສະຖານີ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີທີ່ວາງໄວ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 123.07% ເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 23.07% ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

- ການກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວ ສໍໍາເລັດແລ້ວ 80% ແລະ ກໍ່ສ້າງສະຖານີຕິດຕາມການເຄື່ອນເໜັງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ 15 ສະຖານີ ສໍາເລັດ 80%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາ ຄະນະໜ່ວຍພັກ ຊຸດໃໝ່ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 5 ສະຫາຍ ແລະ ເລືອກໄດ້ 3 ສະຫາຍ ປະກອບດ້ວຍ.

1. ສະຫາຍ ນາງ ອຸທອນ ເພັດຫຼວງສີ ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ;

2. ສະຫາຍ ປອ ວິນລ້ຽມ ບຸນລ້ອມ ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ, ເປັນປະທານກວດກາພັກ;

3. ສະຫາຍ ບຸນຮຽງ ສຸວັນນະຫານ ເປັນກໍາມະການໜ່ວຍພັກ.

ໃນວາລະດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍ່ຍັງໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ສຳຮອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງ ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 15 ສະຫາຍ ແລະ ສຳຮອງ 03 ສະຫາຍນຳອີກ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກ ສະຫາຍ ສົມມາດ ພົລເສນາ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຊຶ່ງສະຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງຄະນະໜ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຊຸດເກົ່າ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຫຼາຍດ້ານຕໍ່ຄະນະໜ່ວຍພັກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຊຸດໃໝ່ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະໜ່ວຍໃຫ້ຍາດຜົນສຳເລັດຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.