ໃນ​ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-19 ທັນວາ 2019, ທີ່ ສປ ຈີນ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຢູ່ທີ່ ອ່າງແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ.

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຢູ່ທີ່ ແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-16 ທັນວາ 2019 ຂອງ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຊີ່ງປະກອບມີ: ຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນສຽວລັງຕີ້ (Xiaolangdi); ຢ້ຽມຢາມໂຄງການ,  ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ກິດຈະກຳການໂຕງສ້າງ ການຜັນນໍ້າ ຈາກພາກໃຕ້-ຫາ-ເໜືອ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຊີງຢາງ; ຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ນ້ຳເຫຼືອງ ແລະ Huayuankou (ປາກສວນດອກໄມ້); ຢ້ຽມຢາມ ສູນຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການສັງເກດການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນພາກສະໜາມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າ ໃນ ອ່າງແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ ຂອງ ສປ ຈີນ ເພື່ອນຳມາໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ວຽກງານຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປ ລາວ.

ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 17-18 ທັນວາ 2019 ຂອງ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ; ຮັບຮອງເອົາ ບັນ ດາໂຄງການສະເໜີ ສຳລັບ ການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນ 5 ປີ (2018-2022) ການຮ່ວມມື ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ; ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພະຍານໃນການເຊັນບົດບົນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ສູນການຮ່ວມມືຊັບພະຍາກອນນ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ສປ ຈີນ ກັບ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນ 5 ປີ (2018-2022) ການຮ່ວມມື ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ໃນການແລກດ້ານປ່ຽນວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາຮ່ວມ, ການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ຕາງຫນ້າ ລັດຖະມົນຕີ 6 ປະເທດ ກ່າວປິດ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ.