ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (Green Climate Fund) ອະນຸມັດທຶນ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 2 ໂຄງການ ຈຳນວນ 26.6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ຄັ້ງທີ 24, ໃນວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ, ເມືອງຊອງໂດ, ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການກວດກາ ໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນກິດຈະການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 438 ໂຄງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຜູ້ຊີ້ນຳຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອດຳເນີນການກວດກາ 438 ໂຄງການ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ, ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະສະເພາະກິດ, ບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 120 ທ່ານ.

ສະເໜີບົດໂດຍ: ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຫຼ່ງນໍ້າຄືສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຊິວິດ, ເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດ, ເປັນພື້ນຖານຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າແມ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຕ່າງໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕະຫຼອດເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເຊິ່ງໄດ້ລີເລີ່ມຈາກການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ ຈົນເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນໍ້າຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສູງຂື້ນ ລວມທັງສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.