ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2019, ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອການ ກະກຽມສ້າງຫຼັກສູດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກ ງານ ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ, ຄະນະປະຈຳພັກ ກຊສ, ຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ຫົງທອງ ພູນສະຫວັດ ຫົວໜ້າ ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີຕາງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ກອງ, ບັນດາທ່ານປະລິນຍາເອກພາຍໃນ ກະຊວງ  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ລວມ ທັງໝົດ 60 ກວ່າທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.