ຊື່ໂຄງການ

ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການຕິດຕາມ​ວິ​ໄຈ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດນ້ອຍ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 16

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ວິລະສັກ ຈຸນດາຣາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

ທ່ານ ຄຳຮູ້ ຕຸນາລົມ, ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

23 ກັນຍາ 2016

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

1,029,000 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ

 1. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ສວນເຈົ້າອານຸວົງ 2017-2018

 2. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ນິຄົມອຸດສະຫະກຳ ວີຕ້າພາກ 2018

 3. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2017-2018

 4. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ 2016-2018

 5. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ 2018

 6. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 2018

 7. ບົດລາຍງານ ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 2018

 8. ບົດລາຍງານ ການລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ຈາກ ເຫດໄຟໄໝ້ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼັກ 32 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 5-6 ມີນາ 2018

 9. ບົດລາຍງານ ການລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ຈາກ ເຫດໄຟໄໝ້ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼັກ 32 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018

 10. ບົດລາຍງານ ການລົງຕິດຕາມວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ

 11. ຮ່າງຄູ່ມື ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານການວິໄຈ ຄຸນນະພາບນ້ຳ

 12. ບົດລາຍງານ ສະພາບຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ