ໃນ​ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມສະພາມົນຕີ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄມສ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງທີ 24.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະມາຊິກສະພາມົນຕີ ຄມສ ໄດ້ພ້ອມກັນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກປີ 2020 ແລະ 2021, ບົດແນະນໍາດ້ານການເງິນ, ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ລວມທັງຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 25 ຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກບໍລິຫານອົງກອນ, ການພະຍາກອນໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍ່ຄືການນຳສະເໜີບັນດາໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ, ການສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ, ການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການ ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຢ່າງທັນການ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຊັນຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ຕາງຫນ້າ ສປປ ລາວ ກ່າວຮັບຫນ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ຄັ້ງທີ 27 ໃນທ້າຍປີ 2020 ຕາມລະບົບຮອບວຽນການເປັນປະທານ ສະພາມົນຕີ ຄມສ.