ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 06 ມັງກອນ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ໄດ້ສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄື ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເມືອງຫີນບູນ ຈັດກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ສຳລັບ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ, ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂດເມືອງຫີນບູນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງແມ່ນ ບໍລິສັດ ອິນທຣາໂຄໂປເຣຊັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ, ຫົວໜ້າກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ປອ ສິນນະສອນ ແສງຈັນທະວົງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ສີສຸວັນ ໄຊຍະຈິດ, ຮອງເຈົ້້າເມືອງ ເມືອງຫີນບູນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້້າຮ່ວມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 67,39 ເຮັກຕາຕັ້ງຢູ່ເມືອງຫີນບູນ ທາງທິດເໜືອ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ປະມານ 33 ກິໂລແມັດ ແລະ ມີເຂດແດນຕິດຈອດ ກັບບັນດາເມືອງຕ່າງໆຄື: ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີລວງຍາວປະມານ 98 ກິໂລແມັດ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງ ທ່າແຂກ ມີລວງຍາວປະມານ 21 ກິໂລແມັດ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງນາກາຍ ແລະ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ມີລວງຍາວປະມານ 38 ກິໂລແມັດ, ຖືວ່າໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີການພັດທະນາສີມື ແຮງງານ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກໆໂຄງການ ພັດທະນາ ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ ຈຶ່ງຈໍາເປັນ ຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສໍາເລັດການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ຜ່ານການຈັດປະຊຸມຂັ້ນເຜີຍແຜ່ຂັ້ນເມືອງມາແລ້ວ.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ການປຶກສາຫາລື ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ລວມທັງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ, ແກ້ໄຂຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນບົດປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັບປະກັນ ຢ່າງຮອບດ້ານ.


ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາຖາມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງບົດ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ລວມທັງ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ ດ້ານຫລັກການລວມ  ກ່ຽວກັບ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂດເມືອງຫີນບູນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອງບໍລິສັດ ອິນທຣາໂຄໂປເຣຊັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕື່ມຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມລະອຽດ, ຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ກ່ອນນໍາສະເໜີມາຍັງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດລ້ອມ.