ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2022 ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິສັດ ຕ້າຖັງ (ລາວ) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງຈຸດປາກແບງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ຈຸດປາກແບງ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ເຄື່ອນເພັດ ວົງຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຕາງໜ້າເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 110 ທ່ານ.

 

ກອງປະຊຸມ ​ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ, ຈຸດພິເສດຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ, ເນື້ອໃນຂອງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ນຳສະເໜີ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆສຳເລັດແລ້ວ, ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ນຳພາທີ່ປະຊຸມດຳເນີນ ການປຶກສາ ຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍ່ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງ​ໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ​ທີ່​ປຶກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ກໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊີ້​ແຈງອະທິບາຍ ຄືນຕໍ່ຄຳຖາມ ເຈາະຈີ້ມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ​.

 

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານ ຕໍ່ເນື້ອໃນບົດປະເມີນ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງຈຸດປາກແບງ ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້້າຂອງໂຄງການ ສົມທົບກັບ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກົມປ່າໄມ້,  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງ ກໍານົດງົບປະມານສໍາລັບການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ, ງົບປະມານປູກປ່າທົດແທນ, ຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອມາກໍານົດເຂົ້າໃນ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ກົມທີ່ດິນ ລົງສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ (ເນື້ອທີ່ດິນຈະນໍາໃຊ້ຖາວອນ, ເນື້ອທີ່ດິນຈະນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ), ແລະ ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງແຜນຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະກັກເກັບນໍ້າ ຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການສົມທົບກັບ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ແຜນການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານເຂື່ອນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຕາມລະບຽບຫຼັກການ ກ່ອນໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກຳນົດລະອຽດຂໍ້ມູນລະດັບນໍ້າຖ້ວມສູງສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫານໍ້າຖ້ວມ ເກີນເຂດທີ່ກໍານົດ ໃນເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າ ກໍ່ຄືບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ທີ່ດິນທີ່ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອສ້າງແຜນການທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລະອຽດ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາ. ສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທຸກກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າປະກອບ ສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ  ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນໃຫ້ມີຊິວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ລວມທັງ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງ ດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ດໍາເນີນການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃຫ້ມີການກໍານົດຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ພືດ, ປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ສັດນໍ້າ ລວມທັງ ການຕິດຕາມວຽກງານການຟື້ນຟູ ແລະ ສ້າງອາຊີບຄົງທີ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ໃຫ້ບັນຈຸຕາມແຜນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ.

 

ໃນຕອນທ້າຍ, ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງ ທັງໃນສູນຂັ້ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳສົ່ງຄໍາເຫັນໃຫ້ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ເພີ່ມເຕີມ ຖ້າເຫັນວ່າ ຍັງມີບັນຫາໃດ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ເພື່ອໃຫ້ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສັງລວມເປັນບົດປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງ ເປັນທາງການ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ນຳໄປປັບປຸງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຄືນໃຫ້​ມີເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ພາຍຫຼັງທີ່ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ນຳສົ່ງມາຍັງ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ ໃນການພິຈາລະນາສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 17:00 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ.