ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2022 ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວປະເທດ ຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ອິນທະວີ ອັກຄະຣາດ ຫົວໜ້າກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກົມ, ກອງ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ປຶກສາຫາລືທິດທາງແຜນການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ. ເຊິ່ງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 9 ໜ້າວຽກຫຼັກຄື: 1. ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນ 10 ອ່າງຮັບນໍ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 2. ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນ 2 ອ່າງຮັບນໍ້າຄື: ອ່າງຮັບນໍ້າງື່ມ ແລະ ອ່າງຮັບນໍ້າເຊໂດນ; 3. ການປະເມີນຜົນຂອງການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳ; 4. ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທັງໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 5. ສ້າງຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບນ້ຳ; 6. ສ້າງສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳແບບອັດຕະໂນມັດ 1 ແຫ່ງ; 7. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ຳ; 8. ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບົດລາຍງານໂຄງການ ແລະ 9. ບໍລິຫານໂຄງການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນ ມາເປັນເວລາ 4 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018-2021 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນພິເສດແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຈາກ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໂດຍມີງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 818.800 ໂດລາສະຫະລັດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸນນະ ພາບນໍ້າຈາກຜູ້ປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 4 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ວຽກງານອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການກຳນົດຈຸດ ແລະ ດຳເນີນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳ ທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 202 ຈຸດຕິດຕາມ ທີ່ນອນໃນ 21 ອ່າງຮັບນໍ້າ  (ກວມເອົາ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ສໍາເລັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຄຸນນະພາບນໍ້າໃນ 2 ອ່າງຮັບນໍ້າງື່ມ ແລະ ອ່າງຮັບນໍ້າເຊໂດນ, ສ້າງສະຖານີວັດແທກນໍ້າແບບອັດຕະໂນມັດ 01 ແຫ່ງ, ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄື: ສະໜັບສະໜູນທຶນຮຽນປະລິນຍາໂທໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ 8 ທ່ານຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 676 ເທື່ອຄົນ, ແມ່ຍິງ 259 ເທື່ອຄົນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສ້າງຄູ່ມື, ແຜນທີ່ຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າ, ສ້າງປົດສະເຕີ ແລະ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ແຂວງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈວຽກງານດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ. ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນຂອງການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າເຂົ້າໃນລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂອງກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກໍ່ຄື ຂອງກະຊວງ.

ນອກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກໃນກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງນຳກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນອັນດີ ແລະ ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າ, ການປະສານງານຮ່ວມມື ກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນການສືບຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອສ້າງແຜນການ ລະອຽດ ແລະ ຊອກແຫຼ່ງທຶນມາສະໜັບສະໜູນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ.