Print
ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021, ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນລະດັບສູງ ອາຊຽນ-ຈີນ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງແລະ ກອງປະຊຸມອາຊຽນ-ຈີນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈໍາປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດ ໂດຍທ່ານ Zhao Yiming, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສປ ຈີນ, ທ່ານ Dato Lim Jock Hoi, ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ອາຊຽນ; ທ່ານ Luo Zhanghua, ຮອງເລຂາທິການ ຂອງ ເຂດປົກຄອງປະຊາຊົນ Guangxi Zhuang ແລະ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນປະເທດກິດຕິມະສັກ ໃນງານວາງສະແດງອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ່ 18 ແລະ ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກອງປະຊຸມຜ່ານລະບົບສື່ສານທາງໄກໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ຕາງໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຄະນະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຜູ້ປະ ສານງານຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າຈາກກົມອາຊຽນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ “ການສ້າງຊຸມຊົນໃນແບບທີ່ຄົນ ແລະ ທໍາມະຊາດສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍການຊອກຫາວິທີທາງໃໝ່ໆ ສໍາລັບການພັດທະນາສີຂຽວ” “Building a Community of Shared Life for Mankind and Nature Exploring New Pathways for Green Development”.
ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອ: 1). ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຈີນ (ASEAN-China Summit) ຄັ້ງທີ 23; 2) ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ໃນການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ-ຈີນ; 3) ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ຈີນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (2021-2025), ແລະ 4) ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.
ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບກຽດກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ໃນນາມເປັນປະເທດກິດຕິມະສັກ (Country of Honor) ຂອງ ງານວາງສະແດງອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 18 (18th China-ASEAN Expo (CAEXP)) ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍການເຊື່ອມສານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃນການເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ຈີນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (2021-2025) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ແນວທາງການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ສປ ຈີນ ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈີນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (2021-2025) ແລະ ການຮ່ວມມືການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ໂຄວິດ 19 ອີກດ້ວຍ.