ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021 ທີ່ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກວຽກງານທີ່ດິນທົ່ວປະເທດຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ), ຮອງຫົວໜ້າ ພຊສ, ຫົວໜ້າຂະແໜງທີ່ດິນ ຈາກບັນດາ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືອຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນໃນປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນການກະກຽມຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນປີ 2022.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ສົກປີ 2021 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ສົກປີ 2022 ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແຜນການກະກຽມປະຕິບັດໂຄງການຂື້ນທະບຽນຢ່າງເປັນລະບົບແຕ່ປີ 2022-2025; ການມອບວຽກຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ (ຫຊສ), ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ; ຄວາມຄືບຫນ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາເຊົ່າ-ສຳປະທານດິນລັດ 438 ໂຄງການ ຈາກຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ ແລະ ບັນດາ ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທົ່ວປະເທດ.
     ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໃນທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດດີຫລາຍດ້ານພໍສົມຄວນ, ໂດຍສະພາະແມ່ນ ວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເຫັນວ່າຫຼາຍແຂວງ ແມ່ນ ບັນລຸການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໂດຍທຽບໃສ່ຕົວເລກ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 80,000 ຕອນ/ປີ ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 83,10% ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການ ຂອງ ກຊສ ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ຈຳນວນ 200,000 (ສອງແສນຕອນ) ແມ່ນບັນລຸໄດ້ 33,24%, ການສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແມ່ນມີຜົນສຳເລັດ ເຖິງ 128 ເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຍັງພຽງແຕ່ 20 ເມືອງ ທີ່ນອນໃນ 3 ແຂວງ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການ. ສ່ວນວຽກການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານແມ່ນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ 14 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງພະຍາກດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນປະກອບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ບຸກຄະລະກອນ, ງົບປະມານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພາຫານະ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຢູ່ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ເຊີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂກົນໄກການເຮັດວຽກ ແລະ ຊອກທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງກ່າວ ໄປພ້ອມກັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
     ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທິດຊີ້ນຳຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບ ບັນດາຄະນະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເຖິງວ່າຈະມີສະພາບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນມີຄວາມລ່າຊ້າເປັນບາງແຂວງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາພະແນກພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົ່ງສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນ ກໍ່ຄືວຽກງານປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ວຽກການຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ, ການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃຫ້ສຳເລັດການຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2022, ການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານທີ່ດິນ ທີ່ເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ການມອບສິດມອບຄວາມຮັບຊອບ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ ຕາມທິດສາມສ້າງ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ.