ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 3-5 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ໄດ້ມີການຈັດ ກອງປະຊຸມ ການເຕີບໂຕ ອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ຄັ້ງທີ 5 ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນ. ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ກອງປະຊຸມການເຕີບໂຕອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆສອງປີ ໂດຍການໝູນວຽນເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ (UNIDO), ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ນີ້ ຈັດຂຶ້ນໂດຍ UNIDO ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP) ແລະ ລັດຖະບານໄທ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ), ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ UNIDO, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆປະມານ 200 ກວ່າຄົນ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະກອງປະຊຸມເສວະນາລະດັບສູງ (High-level Plenary) ທີ່ມີຫົວຂໍ້ຕິດພັນກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ພົວພັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ ແມ່ນທ່ານ ນ ບູນຄຳ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ກໍໄດ້ຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ,.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນການຍົກສູງບົດບາດຂອງຂະແໜງການ ຊສ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະການພົວພັນກັບອົງການ UNIDO ທັງເປັນການຮຽນຮູ້ບົດຮຽນໃໝ່ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຂອງຫຼາຍປະເທດ.