ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018; ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວ ແລະ ວິທີດຳເນີນການປະຊາສຳພັນ ວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ. ໂດຍຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຝຶກອົບຮົມແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອານົງສອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ. ໃນນັ້ນມີ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າແຜນງານຂອງໂຄງການ GIZ, ຄູຝຶກຈາກກົມທີ່ດິນ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ພ້ອມທັງນັກສຳມະນາກອນຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຫ້ອງ ການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ, ເມືອງບໍ່ແຕນ, ເມືອງແລ, ເມືອງສິງ, ເມືອງລອງ, ເມືອງຊ່ອນ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 44 ທ່ານ.

     ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຂຶ້ນທະ ບຽນອອກໃບຕາດິນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວ ແລະ ວິທີດຳເນີນການປະຊາສຳພັນ ວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ເປັນການກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ຮັບປະກັນສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ວຽກງານທີ່ດິນໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ.

     ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຫາ ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2018.