ພິທີມອບ-ຮັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂະແໜງທີ່ດິນ) ແລະ ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ​ພ​ຊ​ສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມລົງນາມຂອງທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ສີສຸພັນ ໄຊປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ​ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພະ​ຍານ​ຂອງ ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະພະແນກການ ຄະນະນໍາເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ທີ່ມອບ​ວັນ​ນັ້ນ​ປະ​ກອບ​ມີ: ສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດທັງໝົດ 5 ສະບັບຄື: ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ຂອງບໍລິສັດທຸລະກິດວຽງຈັນກ໊ອບລ໋ອງແທັງ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈໍາກັດ (28 ເມສາ 2009) ສັນຍາສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ເພື່ອການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ດົງໂພສີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ບໍລິສັດ UPL ລາວຈໍາກັດ (ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2012), ສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2012), ສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ບໍລິສັດ ຊີເອເອມຊີອີ ອິນເວດສມັນ ລາວ ຈໍາກັດ (ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2013), ສັນຍາສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດສະບາຍດີວຽງຈັນ ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັງຈະເລີນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2014) ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ມອບໃບຕາດິນລັດຈໍານວນ 12 ໃບ, ໃບແຜນທີ່ດິນລັດ 10 ໃບ ຕາມການສະເໜີຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງໝົດ 10 ບໍລິສັດ, ສ່ວນບັນຊີຕິດຕາມລາຍຊື່ຄ່າເຊົ່າ-ສໍາປະທານແມ່ນບໍ່ມີ, ພາຍຫຼັງ​ການມອບ​ຮັບ ທ່ານ​ຮອງ​ເຈົ້າ​ຄອງ ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ວ່າ: ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເຊົ່າ ແລະ ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ແມ່ນມອບ ໃຫ້ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງເນື້ອໃນສັນຍາເຊົ່າ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບ ການສັນຍາໃນນາມຄູ່ສັນຍາ ການເລັ່ງທວງເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າແລະສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນ 5 ສັນຍາ ມີສິດສະເໜີລັດຖະບານຍົກເລີກສັນຍາ ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດສັນຍາ ສ່ວນບຸກຄົນ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນລັດໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຍັງບໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນລັດ ໃບແຜນທີ່ດິນລັດແມ່ນມອບໃຫ້ພະແນກການເງິນເປັນຜູ້ແຈ້ງແລະປະສານກັບບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນລັດ ໃບແຜນທີ່ດິນລັດຕາມເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ກໍາໄວ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານທີ່ດິນກັບລັດ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສໍາຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນ ສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ໃບຕາດິນລັດ ໃບແຜນທີ່ດິນລັດ ເພື່ອຕິດຄັດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງສັນຍາ ແລະ ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນລັດ ທັງສອງພະແນກການຈະຕ້ອງປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍສະເພາະຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນລັດ.